Home

The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of his hands. Ps 19:1.

Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty.  Ps 91:1.
Holy Bible printed in Korea
Best buy for family pack, Large Rs 2500, Medium Rs 2000, Small Rs 1500. 3 in 1 =Rs 5500 only.

Welcome

नेपाली र अंग्रेजी भाषी सबै मित्रहरुलाइ स्वागत छ । हामी संग कोरियामा प्रिन्ट भएको सुनौलो कभर भएको बाइबल पनि छ अनि राम्रो एङ्ग्रेजि बाइबल पनि छ, आफ्नो रुचि अनुसार को बाइबल खरिद गरेर पढ्नु होस्, र आशिष पाउनु होस्। 
Welcome to Nepali speaking and English speaking friends. We have free Bible and also good leather Korea printed Nepali Bibles on sale and some good concordance and study English Bibles for sale.
New Bible

Nepali Holy Bible
Made in Korea
Price Rs 2500

Good and attractive Bible, easy to read.

Pricing

Price includes delivery charge in USA and Canada
Small
$
7
95
per copy
 • Small fonts, good for Teens and Young People
 • Easy to carry in big purse
 • Word of Jesus in Red
 • Largest number sold
 • Add to cart
Medium
$
8
25
per copy
 • Medium fonts, good for all
 • Most Churches Recommends this
 • Word of Jesus in Red
 • People's Favorite
 • Add to cart
Luxury (Korean Print)
$
25
00
per copy
 • Big fonts, good for elderly
 • Special Bible for personal use
 • Word of Jesus in Red
 • Elderly favorite
 • Add to cart

Holy Bibles in Nepali

TBS Black HB

Rs 925

TBS Black HB/Cover

Rs 875

नेपाली भजन /निलो

Rs 265
प्रभु भोजलाई चाहिने सामान
कप र कप होल्डर

Bhajan/Song Book

Bhajan, red,

Rs 250

Bhajan with Music

Rs 875

नेपाली भजन /निलो

Rs 265

दुइ शब्द

यो सेवाकाई अंग्रेजी बाइबलहरु फ्री मा वितरण गर्ने सेवकाई हो। कनकोर्डेञ्च बाइबलहरु सामान्य सुल्कमा खरिद गरि व्यक्तिगत अद्ध्ययन गर्नु लानु सक्नु हुनेछ। सामान्य नेपाली बाइबलहरु सहुलियत दरमा प्रति व्यक्ति खरिद गर्न सक्नु हुन्छ ।
बाइबलहरु विश्वासीहरुको निम्ति मात्र हो। यसको गलत प्रयोग हुनु हुदैन, बाइबल वितरण बिशेष अवसरहरुमा बिशेष स्थानहरुमा मात्र उपलब्ध हुनेछ। नेपालबाहिर बाट धेरै अनुरोध आएको भए पनि अहिले वितरण गर्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिन चाहन्छु।

Notify me when new Bible version is available

Sign up and stay up to date on all the latest sales and offers!
Search